Més del CastanyadaRock

Aquí teniu unes quantes imatges més del CastanyadaRock 2013 a Piera. Gràcies per les imatges @tomasmoyaphoto